Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu SustainabilityInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Sustainability

Levak, S., Kos, I., Kalit, S., Dolenčić Špehar, I., Bendelja Ljoljić, D., Rako, A., Tudor Kalit, M. (2023). Sensory Profile of Semi-Hard Goat Cheese Preserved in Oil for Different Lengths of Time. Sustainability, 15(20): 14797. (Q2, IF: 3,9).

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/20/14797