Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Radman, S., Brzović, P., Radunić, M., Rako, A., Šarolić, M., Ninčević Runjić, T., Urlić, B., Generalić Mekinić, I. (2023). Vinegar preserved sea fennel: Chemistry, color, texture, aroma and taste. Foods, 12(20), 3812. (Q1, IF: 5,5).

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2304-8158/12/20/3812