Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Orbanić, F., Rossi, S., Bestulić, E., Budić-Leto, I., Kovačević Ganić, K., Horvat I., Plavša, T., Bubola, M., Lukić, I., Jeromel, A., Radeka, S. (2023)  Applying Different Vinification Techniques in Teran Red Wine Production: Impact on Bioactive Compounds and Sensory Attributes. Foods, 12, 3838. (Q1, IF= 5.2)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/foods12203838