Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Lukšić, K.; Mucalo, A.; Smolko, A.; Brkljačić, L.; Marinov, L.; Hančević, K.; Ozretić Zoković, M.; Bubola, M.; Maletić, E.; Karoglan Kontić, J.; Karoglan, M.; Salopek Sondi, B.; Zdunić, G.. Biochemical Response and Gene Expression to Water Deficit of Croatian Grapevine Cultivars (Vitis vinifera L.) and a Specimen of Vitis sylvestris. Plants 2023, 12, 3420. https://doi.org/10.3390/plants12193420

Rad je dostupan na poveznici https://www.mdpi.com/2223-7747/12/19/3420