Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu VitisInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Vitis

Marinov, L.; Zdunić, G.; Di Gaspero, G.; Magris, G.; Morgante, M.; Lukšić, K.; Hančević, K.; Maletić, E.; Bubola, M.; Pejić, I.  Analysis of Croatian wild and cultivated grapevine diversity by genotyping by sequencing. Vitis, 62 (Special Issue), 23-29, DOI: 10.5073/vitis.2023.62.special-issue.23-29

Rad je dostupan na poveznici https://ojs.openagrar.de/index.php/VITIS/article/view/17312