Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Journal of Dairy ScienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Journal of Dairy Science

Levak, S., Kalit, S., Dolenčić Špehar, I., Radeljević, B., Rako, A., Tudor Kalit, M. (2023). The influence of ripening of semi-hard goat cheese in oil on its physicochemical composition and sensory properties. Journal of Dairy Science, 106: 8493–8503. (Q1, IF: 3,5).

https://www.journalofdairyscience.org/action/showPdf?pii=S0022-0302%2823%2900567-2