Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Food Research InternationalInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Food Research International

Boban, A., Milanović, V., Veršić Bratinčević, M., Botta, C., Ferrocino, I., Cardinali, F., Ivić, S., Rampanti, G., Budić-Leto, I. (2024) Spontaneous fermentation of Maraština wines: The correlation between autochthonous mycobiota and phenolic compounds. Food Research International, 180, 114072. (Q1, IF=8,1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114072