Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Food BioscienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Food Bioscience

Milanović, V., Cardinali, F., Boban, A., Gajdoš Kljusurić, J., Osimani, A., Aquilanti, L., Garofalo, C., Budić-Leto, I. (2023) White grape variety Maraština as a promising source of non-Saccharomyces yeasts intended as starter cultures. Food Bioscience, 55, 103033. (Q1, IF=5,2)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103033