Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Applied SciencesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Applied Sciences

Boban, A., Masuero, D., Vrhovsek, U., Budić-Leto, I. (2023) Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from DalmatiaApplied Sciences, 13, 6446. (Q2, IF = 2.838)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/11/6446