Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu International Journal of Molecular SciencesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu International Journal of Molecular Sciences

Pujic, P., Carro, L., Fournier, P., Armengaud, J., Miotello, G., Dumont, N., Bourgeois, C., Saupin, X., Jame, P., Vuletin Selak, G., Alloisio, N., Normand, P. (2023) Frankia alni Carbonic Anhydrase Regulates Cytoplasmic pH of Nitrogen-Fixing Vesicles. Int. J. Mol. Sci.24, 9162. (Q1; IF=6,208)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/1422-0067/24/11/9162