Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Food ChemistryInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Food Chemistry

Lučić, M., Jukić Špika, M., Mikac, N., Pošćić, F., Rengel, Z., Romić, M., Bakić Begić, H., Fiket, Ž., Furdek Turk, M., Bačić, N., Leder, R., Petric, I.V., Urlić, B., Žanetić, M., Runjić, M., Vuletin Selak, G., Vitanović, E., Klepo, T., Rošin, J., Perica, S., (2023). Traceability of Croatian extra virgin olive oils to the provenance soils by multielement and carbon isotope composition and chemometrics. Food Chemistry, 136401. (Q1, IF =9,231)

Rad je dostupan na poveznici: https://authors.elsevier.com/c/1h7p716Ds1v~sF