Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Mucalo, Ana, Budić-Leto, Irena, Zdunić, Goran (2023) Effect of Sequential Fermentation with Lachancea thermotolerans/S. cerevisiae on Aromatic and Flavonoid Profiles of Plavac Mali Wine. Foods, 12 (9): 1912 doi:10.3390/foods12091912 (IF = 5,561; Q1)

Rad je dostupan na poveznici https://www.mdpi.com/2304-8158/12/9/1912