Home » Articles posted by Ana Mucalo

Author Archives: Ana MucaloInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Mucalo, Ana, Budić-Leto, Irena, Zdunić, Goran (2023) Effect of Sequential Fermentation with Lachancea thermotolerans/S. cerevisiae on Aromatic and Flavonoid Profiles of Plavac Mali Wine. Foods, 12 (9): 1912 doi:10.3390/foods12091912 (IF = 5,561; Q1)

Rad je dostupan na poveznici https://www.mdpi.com/2304-8158/12/9/1912

Objavljen rad u časopisu Applied Sciences

Mucalo, A.; Lukšić, K.; Budić-Leto, I.; Zdunić, G. Cluster Thinning Improves Aroma Complexity of White Maraština (Vitis vinifera L.) Wines Compared to Defoliation under Mediterranean Climate. Appl. Sci. 2022, 12, 7327. https://doi.org/10.3390/app12147327 (IF=2.838; Q2)

Rad je dostupan na web stranici časopisa https://www.mdpi.com/2076-3417/12/14/7327/htm

Objavljen rad u časopisu Plants

Mucalo, A.; Budić-Leto, I.; Lukšić, K.; Maletić, E.; Zdunić, G. Early Defoliation Techniques Enhance Yield Components, Grape and Wine Composition of cv. Trnjak (Vitis vinifera L.) in Dalmatian Hinterland Wine Region. Plants 2021, 10, 551. https://doi.org/10.3390/plants10030551 (IF 2.762 , Q1)

Rad je dostupan na: https://www.mdpi.com/2223-7747/10/3/551