Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Applied SciencesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Applied Sciences

Mucalo, A.; Lukšić, K.; Budić-Leto, I.; Zdunić, G. Cluster Thinning Improves Aroma Complexity of White Maraština (Vitis vinifera L.) Wines Compared to Defoliation under Mediterranean Climate. Appl. Sci. 2022, 12, 7327. https://doi.org/10.3390/app12147327 (IF=2.838; Q2)

Rad je dostupan na web stranici časopisa https://www.mdpi.com/2076-3417/12/14/7327/htm