Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Brkić Bubola, K., Kolega, Š., Marcelić, Š., Šikić, Z., Gašparović Pinto, A., Zorica, M., Klisovic D., Novoselić A, Jukić Špika M., Kos, T. (2022). Effect of Different Watering Regimes on Olive Oil Quality and Composition of Coratina Cultivar Olives Grown on Karst Soil in Croatia. Foods, 11(12), 1767. (IF=5,561, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2304-8158/11/12/1767/htm