Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu MicroorganismsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Microorganisms

Vuletin Selak, G.; Raboteg Božiković, M.; Abrouk, D.; Bolčić, M.; Žanić, K.; Perica, S.; Normand, P.; Pujic, P. Pseudomonas ST1 and Pantoea Paga Strains Cohabit in Olive Knots. Microorganisms 202210, 1529. https://doi.org/10.3390/microorganisms10081529 (IF = 4.926)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-2607/10/8/1529