Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu AgronomyInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Agronomy

Jug-Dujaković, M.; Ninčević Runjić, T.; Grdiša, M.; Liber, Z.; Šatović, Z. Intra- and Inter-Cultivar Variability of Lavandin (Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.) Landraces from the Island of Hvar, Croatia. Agronomy 202212, 1864. (IF = 3.949; Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/agronomy12081864