Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Food Research InternationalInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Food Research International

Milanović, V.,  Cardinali, F., Ferrocino, I., Boban, A., Franciosa, I., Gajdoš Kljusurić, J., Mucalo, A., Osimani, A., Aquilanti, L., Garofalo, C., Budić-Leto, I. (2022) Croatian white grape variety Maraština: first taste of its indigenous mycobiota. Food Research International, 111917. (Q1, IF=7,425)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111917