Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Jukić Špika M, Romić D, Žanetić M, Zovko M, Klepo T, Strikić F, Perica S. Irrigation of Young Olives Grown on Reclaimed Karst Soil Increases Fruit Size, Weight and Oil Yield and Balances the Sensory Oil Profile. Foods. 2022; 11(18):2923. https://doi.org/10.3390/foods11182923 (IF = 5,561; Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2304-8158/11/18/2923