Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu MetabolitesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Metabolites

Boban, A.; Vrhovsek, U.; Carlin, S.; Mucalo, A.; Budić-Leto, I. A Targeted and an Untargeted Metabolomics Approach to the Volatile Aroma Profile of Young ‘Maraština’ Wines. Metabolites 202212, 1295. (IF=5.581, Q2)

Rad je dostupan na poveznici:

https://doi.org/10.3390/metabo12121295