Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Mucalo, A.; Budić-Leto, I.; Lukšić, K.; Maletić, E.; Zdunić, G. Early Defoliation Techniques Enhance Yield Components, Grape and Wine Composition of cv. Trnjak (Vitis vinifera L.) in Dalmatian Hinterland Wine Region. Plants 2021, 10, 551. https://doi.org/10.3390/plants10030551 (IF 2.762 , Q1)

Rad je dostupan na: https://www.mdpi.com/2223-7747/10/3/551