Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu AntioxidantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Antioxidants

Jukić Špika, M., Perica, S., Žanetić, M., & Škevin, D. (2021). Virgin Olive Oil Phenols, Fatty Acid Composition and Sensory Profile: Can Cultivar Overpower Environmental and Ripening Effect?. Antioxidants, 10(5), 689. (IF=6,13, Q1)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.mdpi.com/2076-3921/10/5/689