Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu MoleculesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Molecules

Popović, M., Jukić Špika, M., Veršić Bratinčević, M., Ninčević, T., Matešković, A., Mandušić, M., Rošin, J., Nazlić, M., Dunkić, V., Vitanović, E. (2021). Essential Oil Volatile Fingerprint Differentiates Croatian cv. Oblica from Other Olea europaea L. Cultivars. Molecules, 26(12), 3533. (IF = 4,411, Q2)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/12/3533