Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Scientia HorticulturaeInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Scientia Horticulturae

Mandušić, M., Dumičić, G., Ban, S. G., Selak, G. V., Žnidarčič, D., Špika, M. J., Urlić, B., Žanić, K. (2019). The potential of tomato rootstocks in the management of Trialeurodes vaporariorum (Westwood). Scientia Horticulturae, 256, 108566. (IF=1.961, Q1)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423819304558