Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Journal of Food ScienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Journal of Food Science

Jukić Špika, Maja; Žanetić, Mirella; Kraljić, Klara; Soldo, Barbara; Ljubenkov, Ivica; Politeo, Olivera; Škevin, Dubravka (2019) Differentiation between Unfiltered and Filtered Oblica and Leccino cv. Virgin Olive Oils. Journal of food science. 84, 4; 877-885. (IF=2,081, Q2)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1750-3841.14494