Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu HortScienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu HortScience

Díaz-Pérez, J. C., MacLean, D., Goreta, S., Workman, S., Smith, E., Sidhu, H. S., Gunawati, G., Bateman, A., Bautista, J., Lovett, W., Špika, M. J., Dumičić, G., Radunić, M. (2019). Physical and Chemical Attributes of Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars Grown in Humid Conditions in Georgia. HortScience, 54(7), 1108-1114. IF; 0,906, Q2

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://journals.ashs.org/hortsci/abstract/journals/hortsci/54/7/article-p1108.xml