Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Industrial Crops and ProductsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Industrial Crops and Products

Ninčević, T., Grdiša, M., Šatović, Z., Jug-Dujaković, M. (2019). Helichrysum italicum (Roth) G. Don: Taxonomy, biological activity, biochemical and genetic diversity. Industrial Crops and Products, 138, 111487. IF=4.191, Q1

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669019304996#