Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Food Technology and BiotechnologyInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Food Technology and Biotechnology

Rako, A., Tudor Kalit, M., Kalit, S. (2019): Effect of sheep’s milk composition on strength and syneresis of rennet-Induced milk gel during lactation. Food Technology and Biotechnology, 57 (3): 426-433.

Rad je dostupan na stranici časopisa: http://www.ftb.com.hr/images/pdfarticles/2019/July-September/FTB-3-57-426.pdf (2019: IF 2,11; Q2)