Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Žanetić, M.; Jukić Špika, M.; Ožić, M.M.; Brkić Bubola, K. Comparative Study of Volatile Compounds and Sensory Characteristics of Dalmatian Monovarietal Virgin Olive Oils. Plants 202110, 1995. (IF = 3.935, Q1)

Rad je dostupan na: https://doi.org/10.3390/plants10101995