Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Vuletin Selak, G.; Baruca Arbeiter, A.; Cuevas, J.; Perica, S.; Pujic, P.; Raboteg Božiković, M.; Bandelj, D. Seed Paternity Analysis Using SSR Markers to Assess Successful Pollen Donors in Mixed Olive Orchards. Plants 2021, 10, 2356. (IF = 3.935, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/plants10112356