Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Science of The Total EnvironmentInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Science of The Total Environment

Jakovljević, T., Lovreškov, L., Jelić, G., Anav, A., Popa, I., Fornasier, M.F., Proietti, C., Limić, I., Butorac, L., Vitale, M., De Marco A. (2021). Impact of ground-level ozone on Mediterranean forest ecosystems health. Science of The Total Environment, 783, 147063 (IF = 7,963, Q1)

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147063