Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu FermentationInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Fermentation

Matutinović, S., Rako, A., Tudor Kalit, M., Kalit, S. (2021). Influence of the ratio of sheep and cow milk on the composition and yield efficiency of Lećevački cheese. Fermentation,7 (4), 274. (IF: = 3.975, Q2).

Rad je dostupan na stranici časopisa: https://www.mdpi.com/2311-5637/7/4/274