Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu ForestsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Forests

Vidaković, Antonio; Liber, Zlatko; Šatović, Zlatko; Idžojtić, Marilena; Volenec, Ida; Zegnal, Ivana; Pintar, Valentino; Radunić, Mira; Poljak Igor. (2021). Phenotypic Diversity of Almond-Leaved Pear (Pyrus spinosa Forssk.) along Eastern Adriatic Coast. Forests, 12(12), 1630, 15 (Q1;  IF= 2.804)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.bib.irb.hr/1160424