Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Erwerbs -obstbauInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Erwerbs -obstbau

Akin, M; Poljuha, D; Eyduran, SP; Ercisli, S; Radunic, M. (2021).
SSR Based Molecular Characterization of Local Fig (Ficus carica L.) Germplasm in Northeastern Turkey.
ERWERBS-OBSTBAU 63 (4) , pp.387-392 (Q2; IF 0,99)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.bib.irb.hr/1155998