Home » Articles posted by Mirella Žanetić

Author Archives: Mirella ŽanetićInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Žanetić, M.; Jukić Špika, M.; Ožić, M.M.; Brkić Bubola, K. Comparative Study of Volatile Compounds and Sensory Characteristics of Dalmatian Monovarietal Virgin Olive Oils. Plants 202110, 1995. (IF = 3.935, Q1)

Rad je dostupan na: https://doi.org/10.3390/plants10101995

Objavljen rad u časopisu FOODS

Lukić, I.; Lukić, M.; Žanetić, M.; Krapac, M.; Godena, S.; Brkić Bubola, K. (2019) Inter-Varietal Diversity of Typical Volatile and Phenolic Profiles of Croatian Extra Virgin Olive Oils as Revealed by GC-IT-MS and UPLC-DAD Analysis, Foods 8(11), 565. IF = 3.011 , Q2

Rad je dostupan na: https://www.mdpi.com/2304-8158/8/11/565/htm