Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Frontiers in Plant ScienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Frontiers in Plant Science

Tadić, J., Dumičić, G., Veršić Bratinčević, M., Vitko, S., Radić Brkanac, Sandra (2021). Physiological and Biochemical Response of Wild Olive (Olea europaea Subsp. europaea var. sylvestris) to Salinity. Frontiers in Plant Science, https://doi.org/10.3389/fpls.2021.712005 (IF=5.75, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.712005/full