Home » Radovi u znanstvenim časopisima » Objavljen rad u časopisu Journal of Food Processing and PreservationInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Journal of Food Processing and Preservation

Veršić Bratinčević, M., Jukić Špika, M., Gadže, J., Radunić, M., (2022) A cherry on top – but which one? Use of physicochemical coupled to multivariate analysis for the distinction of fourteen sweet cherry cultivars in Croatia, Journal of Food Processing and Preservation, https://doi.org/10.1111/jfpp.16442 (IF = 2,19, Q3)

Rad je dostupan na poveznici: https://ifst.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfpp.16442