Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Scientific ReportsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Scientific Reports

Lukšić K., Zdunić G., Hančević K., Žulj Mihaljević M., Mucalo A., Maul E., Riaz S., Pejić I. (2022) Identification of powdery mildew resistance in wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) from Croatia and Bosnia and Herzegovina, Scientific Reports, 12:2128 https://doi.org/10.1038/s41598-022-06037-6

Rad je dostupan na web stranici časopisa https://www.nature.com/articles/s41598-022-06037-6.pdf