Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu HorticulturaeInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Horticulturae

Marcelić Š, Vidović N, Pasković I, Lukić M, Špika MJ, Palčić I, Lukić I, Petek M, Pecina M, Herak Ćustić M, Ban D, Grozić K, Polić Pasković M, Cukrov M, Pongrac P, Goreta Ban S. Combined Sulfur and Nitrogen Foliar Application Increases Extra Virgin Olive Oil Quantity without Affecting Its Nutritional Quality. Horticulturae. 2022; 8(3):203. https://doi.org/10.3390/horticulturae8030203 (IF = 2,331, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2311-7524/8/3/203