Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu AntioxidantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Antioxidants

Jukić Špika M, Liber Z, Montemurro C, Miazzi MM, Ljubenkov I, Soldo B, Žanetić M, Vitanović E, Politeo O, Škevin D. Quantitatively Unraveling Hierarchy of Factors Impacting Virgin Olive Oil Phenolic Profile and Oxidative Stability. Antioxidants. 2022; 11(3):594. https://doi.org/10.3390/antiox11030594 (IF = 6,313 ; Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-3921/11/3/594