Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Gajdoš Kljusurić, J., Boban, A., Mucalo, A., Budić-Leto, I. Novel Application of NIR Spectroscopy for Non-Destructive
Determination of ‘Maraština’ Wine Parameters
. Foods 202211(8), 1172; (IF= 4.350, Q2)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2304-8158/11/8/1172/htm