Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu LWT – Food Science and TechnologyInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu LWT – Food Science and Technology

Rako, A.,Tudor Kalit, M., Rako, Z., Zamberlin, Š; Kalit, S. (2022): Contribution of salt content to the ripening process of Croatian hard sheep milk cheese (Brač cheese), LWT – Food Science and Technology, 162: 113506; Q1, IF: 4,95.

Rad je dostupan na poveznici: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643822004418