Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu PathogensInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Pathogens

Čarija, M.; Radić, T.; Černi, S.; Mucalo, A.; Zdunić, G.; Vončina, D.; Jagunić, M.; Hančević, K. Prevalence of Virus Infections and GLRaV-3 Genetic Diversity in Selected Clones of Croatian Indigenous Grapevine Cultivar Plavac Mali. Pathogens 2022, 11, 176. (IF 3.492, Q2)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/pathogens11020176