Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Vidaković, A.; Šatović, Z.; Tumpa, K.; Idžojtić, M.; Liber, Z.; Pintar, V.; Radunić, M.; Ninčević Runjić, T.; Runjić, M.; Rošin, J.; Gaunt, D.; Poljak, I. Phenotypic Variation in European Wild Pear (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) Populations in the North-Western Part of the Balkan PeninsulaPlants 2022, 11, 335. (IF 3.935, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/plants11030335