Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu AgronomyInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Agronomy

Grdiša, M., Jeran, N., Varga, F., Klepo, T., Ninčević, T., Šatović, Z. Accumulation Patterns of Six Pyrethrin Compounds across the Flower Developmental Stages—Comparative Analysis in Six Natural Dalmatian Pyrethrum Populations. Agronomy 2022, 12, 252. (IF 3.417, Q1)

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/agronomy12020252