Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu Frontiers in plant scienceInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Frontiers in plant science

Jukić Špika, M., Dumičić, G., Brkić Bubola, K., Soldo, B., Goreta Ban, S., Vuletin Selak, G., Ljubenkov, I., Mandušić, M., & Žanić, K. (2021). Modification of the Sensory Profile and Volatile Aroma Compounds of Tomato Fruits by the Scion× Rootstock Interactive Effect. Frontiers in plant science, 11, 2303. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.616431 (IF = 5.753, Q1)

Rad je dostupan na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.616431/