Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Kalit, S., Tudor Kalit, M., Dolenčić Špehar, I., Salajpal, K., Samaržija, D., Anušić, J., Rako, A. (2021): The influence of milk standardization on chemical composition, fat and protein recovery, yield and sensory properties of croatian PGI Lički Škripavac cheese. Foods, 10 (4), 690.  (IF = 4.092, Q1).

Rad je dostupan na: https://www.mdpi.com/2304-8158/10/4/690/pdf