Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu FoodsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Foods

Radeka, S., Rossi, S., Bestulić, E.,  Budić-Leto, I., Kovačević Ganić, K., Horvat, I., Lukić, I., Orbanić, F., Zaninović Jurjević, T., Dvornik, Š.  (2022) Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Red and White Wines Produced from Autochthonous Croatian Varieties: Effect of Moderate Consumption on Human Health. Foods, 11(12), 1804. (Q1, IF= 5,561)


Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.3390/foods11121804