Home » Izvrsni znanstveni radovi » Objavljen rad u časopisu PlantsInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Plants

Lukšić, K.; Zdunić, G.; Mucalo, A.; Marinov, L.; Ranković-Vasić, Z.; Ivanović, J.; Nikolić, D. Microstructure of Croatian Wild Grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) Pollen Grains Revealed by Scanning Electron Microscopy. Plants 2022, 11, 1479. https://doi.org/10.3390/plants11111479

Rad je dostupan na web stranici časopisa https://www.mdpi.com/2223-7747/11/11/1479