Home » Nekategorizirano » Objavljen rad u časopisu GenesInstitut za jadranske kulture i melioraciju krša obavlja znanstvenoistraživačku djelatnost vezanu uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Kronološki navodimo znanstvene radove od 1. travnja 2018 godine dok se cjelokupan popis znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja znanstvenika Instituta nalazi na web stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije.

Objavljen rad u časopisu Genes

Žulj Mihaljević, M., Maletić, E., Preiner, D., Zdunić, G., Bubola, M., Zyprian, E., Pejić, I. (2020) Genetic Diversity, Population Structure, and Parentage Analysis of Croatian Grapevine Germplasm. Genes, 11, 737; doi:10.3390/genes11070737 (IF = 3.759, Q2)

Rad je dostupan na web stranici časopisa: https://www.mdpi.com/2073-4425/11/7/737